• Slider #1
  • Slider #2
  • Slider #3
  • Slider #4
  • Slider #5
  • Slider #6
  • Slider #7
Vraag een vrijblijvend, gratis adviesgesprek aan

Belang van subsidies

U weet dat de overheden (van gemeenten tot aan Brussel) bedrijven op vele gebieden ondersteunen met subsidies, fiscale maatregelen, garantstellingen en overige stimuleringsmaatregelen (samengevat als subsidies). Als u er optimaal gebruik van zou kunnen maken dan biedt dat voor uw bedrijf interessante voordelen:
• Aanvullende financiering, minder vreemd vermogen nodig
• Afdekken risico's
• Uitstraling (PR)
• Extra stimulans en slagkracht
• Concurrentievoordeel
• Verhoging bedrijfswinst en eigen vermogen
• Meer projecten uitvoeren
• Verlaging projectkosten (als materiaalkosten en loonkosten) en investeringskosten


Maar subsidies behoren niet tot uw dagelijkse werkzaamheden. U besteedt uw tijd en aandacht aan uw klanten, producten of diensten om uw bedrijf nog beter te laten renderen en/of meer te laten groeien. Toch ziet u de voordelen van subsidies waar u gebruik van wilt maken.


Het langdurig samenwerken met een subsidiepartner die gedegen kennis heeft van u en uw bedrijf, en natuurlijk van subsidies, zorgt er voor dat u optimaal gebruik maakt van het huidige en toekomstige subsidie-instrumentarium. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. U behoudt dan alle tijd voor waar het u echt om gaat.