• Slider #1
  • Slider #2
  • Slider #3
  • Slider #4
  • Slider #5
  • Slider #6
  • Slider #7
Vraag een vrijblijvend, gratis adviesgesprek aan

Najaarsronde SDE+ flink overtekend

Bij de afgelopen najaarsronde van de regeling Stimuleringsmaatregel Duurzame Energie (SDE+) is in totaal voor € 9,9 miljard aan subsidie aangevraagd. Er was voor € 6 miljard aan budget beschikbaar. In de eerste fase is al voor ruim € 4,3 miljard aangevraagd en in de tweede fase is in totaal aangevraagde bedrag opgelopen tot € 7 miljard. De overige € 2,9 miljard is dus in de derde fase aangevraagd. Daarmee is flink meer aangevraagd dan in de voorjaarsronde van dit jaar.

Op basis van deze gegevens kan vastgesteld worden dat aanvragen die in de derde fase zijn ingediend, maar weinig kans hebben om te worden toegewezen. De inhoudelijke beoordeling waarbij wellicht nog aanvragen worden afgewezen, kan nog wel zorgen voor een verschuiving in het beschikbare budget. Het blijft dus per aanvraag afwachten of het budget toereikend is.