• Slider #1
  • Slider #2
  • Slider #3
  • Slider #4
  • Slider #5
  • Slider #6
  • Slider #7
Vraag een vrijblijvend, gratis adviesgesprek aan

Internationaal

U ziet kansen voor uw bedrijf in het buitenland. Om te exporteren of om te investeren. Wellicht zijn er voor uw plannen subsidiemogelijkheden. Deze kunnen afkomstig zijn van de Nederlandse overheid, van de Europese Unie of van de overheid in het betreffende land waarnaar u wilt exporteren of waarin u wilt investeren.


Nederlands Subsidie Instituut heeft al bijna 20 jaar ervaring in het succesvol verkrijgen van subsidies op het gebied van internationaliseren. Een beschrijving van enkele veel gebruikte regelingen treft u onderstaand aan. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden en zijn ze niet allemaal even relevant voor uw bedrijf. In een gesprek kunnen wij de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf vaststellen.Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving


Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse export en investeringen. De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK) staat open voor een groot aantal landen. Beschikbare modules zijn:

• Kennisverwerving. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van externe expertise. Dit betreft bijvoorbeeld advies over het vinden van lokale partners, juridische of fiscale aspecten. De subsidie bedraagt 50% van de begrote kosten van de externe deskundige, met een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 50.000.

• Demonstratieprojecten. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden, om op die manier potentiële afnemers te overtuigen. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.

• Haalbaarheidsstudies. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een studie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000.Fonds Opkomende Markten


Met dit fonds financiert de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) investeringen van Nederlandse ondernemingen in opkomende markten. De financieringsmogelijkheden zijn een (blanco) lening, een garantie, een achtergestelde lening (risicokapitaal) of een participatie. In aanmerking komen bedrijven met een Nederlands belang van minimaal 51% en een geconsolideerde groepsomzet vanaf ongeveer € 15 miljoen. De hoogte van de financiering is minimaal € 500.000 en maximaal € 10 miljoen. De looptijd is minimaal drie jaar en maximaal twaalf jaar.Finance for International Business


Een Finance for International Business-lening is een geldlening aan een MKB-er ter financiering van nieuwe activiteiten in daartoe aangewezen landen. Met de faciliteit zal deal-by-deal basis mee worden geïnvesteerd in specifieke proposities van de bestaande participatiemaatschappijen en banken. De overheid financiert uitsluitend als derde partij mee in een bepaalde onderneming. Met deze werkwijze kan waar mogelijk worden gesteund op de door deze partijen op basis van hun expertise genomen beslissingen tijdens de investeringsselectie, de beheer- en de exitfase. De totale omvang van de faciliteit bedraagt maximaal € 23 miljoen. Voor iedere transactie geldt dat de overheid maximaal 35% van het financieringsbedrag vanuit de Finance for International Business-faciliteit zal inleggen. De overige 65% komt altijd van externe verstrekkers van financiering.Internationaliseringsvouchers


Het doel van het onderdeel Internationaliseringsvouchers is het vergroten van het aantal MKB-ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt. Deze voucher kan de aanvrager inleveren bij een ondersteuner (een ondernemersorganisatie, een kamer van koophandel of een exportadviesonderneming) voor de uitvoering van een ondersteuningstraject. De internationaliseringvoucher heeft een waarde van maximaal € 2400.Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared


De regeling Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared biedt een coachingtraject dat in drie stappen MKB-ers naar internationale aanpak leidt.


Naast bovenstaande zijn er vele andere mogelijkheden. Neem contact met ons op of vraag een gratis adviesgesprek aan om de mogelijkheden voor uw bedrijf te inventariseren.